Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

Harmonogram konsultacji kl. IV – VII od 3 do 5 czerwca 2020

 

czas

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

informatyka kl. VI +
kl. VII

matematyka kl. VI

chemia kl. VII

8:55-9:40

informatyka kl. IV + V

j. angielski
kl. V

matematyka kl. VII

 j. angielski kl. VI

j. polski kl. IV

9:50-10:35

Historia kl. IV+V

j. angielski kl. VII

j. angielski kl. IV

           
 

 

Harmonogram konsultacji kl. IV – VII od 8 do 10 czerwca 2020

czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

8:00-8:45

 

matematyka kl. IV+V

informatyka kl. VI +
kl. VII

8:55-9:40

biologia kl. VI

kl. VIII

informatyka kl. IV + V

9:50-10:35

biologia kl. V

kl. VIII

Historia kl. IV+V

10:45-11:30

geografia kl. V

kl. VIII

 

11:40-12:25

 

kl. VIII

 

12:35-13:20

 

j. polski kl. VI

 
 

 

PROCEDURY

przychodzenia, wychodzenia oraz przebywania uczniów  w Szkole Podstawowej w Ołdakach Polonii

1.Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2. Od 25 maja 2020r. umożliwione będą konsultacje z nauczycielami dla ósmoklasistów, a od 1 czerwca 2020r. dla wszystkich uczniów uczęszczających do klas IV- VII.

3. Z zajęć mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji ani zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

5. Uczniów klas I-III do szkoły przyprowadzają lub odbierają tylko osoby zdrowe, zachowując odpowiednie środki ostrożności ( zachowanie odległości min. 2 metrów, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

7. Uczniowie w drodze do i ze szkoły korzystają z osłony ust i nosa oraz zachowują dystans społeczny.

8. Przy wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce. W razie przeciwskazań zdrowotnych  do stosowania środków do dezynfekcji myje ręce w łazience.

9. Uczeń, przebywając w szatni, powinien zachować dystans społeczny i opuścić ją niezwłocznie po zmianie obuwia.

10. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np.: pluszaków.

11. Odległość między ławkami w sali wynosi 1,5 metra (1 uczeń – 1 ławka).

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, unika dotykania oczu, nosa, ust oraz w odpowiedni sposób zasłania twarz podczas kichania czy kasłania.

14. Przebywając na terenie szkoły, korytarzach, w łazienkach, uczeń powinien unikać większych skupisk.

15. Korzystając z biblioteki szkolnej, uczeń zobowiązany jest do przestrzegania następującej zasady: - książki podaje i odbiera bibliotekarz, uczeń może poruszać się tylko w wyznaczonym miejscu.

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, gdzie zostanie dokonany pomiar temperatury jego ciała, po czym niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

17. Wymaganą  zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia należy bezwzględnie podpisać w pierwszym dniu przyjścia ucznia do szkoły.

 

 

 

 

 

Ruszył projekt „Szkoła z TVP” Lekcje są emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. To wspólna inicjatywa Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dedykowana uczniom szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG.

„Szkoła z TVP” jest dostępna na czterech kanałach: TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP Historia, TVP3. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Lekcje realizowane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową i wytycznymi MEN. Zajęcia mają angażować wszystkich uczniów, tych najmłodszych oraz tych, którzy przygotowują się do egzaminu ośmioklasisty. Dzięki „Szkole z TVP” czas spędzony w domu będzie dla dzieci twórczy i inspirujący.

„Szkoła z TVP” dostępna będzie w kanałach TVP od poniedziałku do piątku, w dwóch blokach programowych: porannym - rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym - od godz. 12:30. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach, dedykowanych każdej klasie oraz na stronie szkolaztvp.

Chcąc wziąć udział w zajęciach zorganizowanych w „Szkole z TVP” wystarczy wybrać odpowiednią antenę Telewizji Polskiej, na której prowadzone są lekcje dla konkretnej klasy.

 

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.