Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

28 września 2016 r. najlepsi uczniowie ze szkół w gminie Andrzejewo, którzy na koniec roku szkolnego 2015/2016 otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, wzięli udział w wycieczce do Białegostoku.

 Z naszej szkoły na wycieczkę udało się siedmioro uczniów z klasy V i VI.  Głównym punktem wyprawy była wizyta w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gdzie obejrzeliśmy  dwuaktową operę pt.  „Czarodziejski flet”, do której muzykę skomponował  Wolfgang Amadeusz  Mozart. Dzieło  wzbudziło nasz podziw  i zachwyt. Z uwagą śledziliśmy przebieg akcji i podziwialiśmy pojawiające się na scenie postaci. Bardzo podobała nam się scenografia i  kostiumy, ale największe wrażenie wywarła na nas niezwykła i porywająca  muzyka.  Następnie podziwialiśmy przepiękne ogrody wokół Pałacu Branickich oraz zjedliśmy posiłek w McDonalds.  Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Muzeum w Tykocinie, którego siedzibą są budynki pozostałe po miejscowej gminie żydowskiej - Wielka Synagoga i Wielki Bejt Midrasz.  Obejrzeliśmy tam kolekcję judaistyczną, zbiory zabytków aptekarstwa, zbiory wyposażenia domów od końca XIX w. do II wojny światowej, kolekcję archiwów rodzinnych, dokumentującą dzieje kilku tykocińskich rodzin.

Wycieczka była niezwykle udana i  pouczająca. Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć te  wspaniałe miejsca i spędzić czas przyjemnie i  aktywnie.

 

28 września 2016 r. najlepsi uczniowie ze szkół w gminie Andrzejewo, którzy na koniec roku szkolnego 2015/2016 otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, wzięli udział w wycieczce do Białegostoku.

 Z naszej szkoły na wycieczkę udało się siedmioro uczniów z klasy V i VI.  Głównym punktem wyprawy była wizyta w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gdzie obejrzeliśmy  dwuaktową operę pt.  „Czarodziejski flet”, do której muzykę skomponował  Wolfgang Amadeusz  Mozart. Dzieło  wzbudziło nasz podziw  i zachwyt. Z uwagą śledziliśmy przebieg akcji i podziwialiśmy pojawiające się na scenie postaci. Bardzo podobała nam się scenografia i  kostiumy, ale największe wrażenie wywarła na nas niezwykła i porywająca  muzyka.  Następnie podziwialiśmy przepiękne ogrody wokół Pałacu Branickich oraz zjedliśmy posiłek w McDonalds.  Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Muzeum w Tykocinie, którego siedzibą są budynki pozostałe po miejscowej gminie żydowskiej - Wielka Synagoga i Wielki Bejt Midrasz.  Obejrzeliśmy tam kolekcję judaistyczną, zbiory zabytków aptekarstwa, zbiory wyposażenia domów od końca XIX w. do II wojny światowej, kolekcję archiwów rodzinnych, dokumentującą dzieje kilku tykocińskich rodzin.

Wycieczka była niezwykle udana i  pouczająca. Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć te  wspaniałe miejsca i spędzić czas przyjemnie i  aktywnie.

 

 

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

 

 

 

 

Harmonogram konsultacji kl. IV – VII od 3 do 5 czerwca 2020

 

czas

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-8:45

informatyka kl. VI +
kl. VII

matematyka kl. VI

chemia kl. VII

8:55-9:40

informatyka kl. IV + V

j. angielski
kl. V

matematyka kl. VII

 j. angielski kl. VI

j. polski kl. IV

9:50-10:35

Historia kl. IV+V

j. angielski kl. VII

j. angielski kl. IV

           
 

 

Harmonogram konsultacji kl. IV – VII od 8 do 10 czerwca 2020

czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

8:00-8:45

 

matematyka kl. IV+V

informatyka kl. VI +
kl. VII

8:55-9:40

biologia kl. VI

kl. VIII

informatyka kl. IV + V

9:50-10:35

biologia kl. V

kl. VIII

Historia kl. IV+V

10:45-11:30

geografia kl. V

kl. VIII

 

11:40-12:25

 

kl. VIII

 

12:35-13:20

 

j. polski kl. VI

 
 

 

PROCEDURY

przychodzenia, wychodzenia oraz przebywania uczniów  w Szkole Podstawowej w Ołdakach Polonii

1.Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2. Od 25 maja 2020r. umożliwione będą konsultacje z nauczycielami dla ósmoklasistów, a od 1 czerwca 2020r. dla wszystkich uczniów uczęszczających do klas IV- VII.

3. Z zajęć mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji ani zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

5. Uczniów klas I-III do szkoły przyprowadzają lub odbierają tylko osoby zdrowe, zachowując odpowiednie środki ostrożności ( zachowanie odległości min. 2 metrów, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

7. Uczniowie w drodze do i ze szkoły korzystają z osłony ust i nosa oraz zachowują dystans społeczny.

8. Przy wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce. W razie przeciwskazań zdrowotnych  do stosowania środków do dezynfekcji myje ręce w łazience.

9. Uczeń, przebywając w szatni, powinien zachować dystans społeczny i opuścić ją niezwłocznie po zmianie obuwia.

10. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np.: pluszaków.

11. Odległość między ławkami w sali wynosi 1,5 metra (1 uczeń – 1 ławka).

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, unika dotykania oczu, nosa, ust oraz w odpowiedni sposób zasłania twarz podczas kichania czy kasłania.

14. Przebywając na terenie szkoły, korytarzach, w łazienkach, uczeń powinien unikać większych skupisk.

15. Korzystając z biblioteki szkolnej, uczeń zobowiązany jest do przestrzegania następującej zasady: - książki podaje i odbiera bibliotekarz, uczeń może poruszać się tylko w wyznaczonym miejscu.

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, gdzie zostanie dokonany pomiar temperatury jego ciała, po czym niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

17. Wymaganą  zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia należy bezwzględnie podpisać w pierwszym dniu przyjścia ucznia do szkoły.

 

 

 

 

 

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.