Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

                                 PLAN ZAJĘĆ – rok szkolny 2014/2015

Dzień tygodnia

Lp.

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. III

Kl. II

Kl. I

Op

Poniedziałek

1.

Matematyka

J. polski

Przyroda

J. angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

2.

J. angielski

Przyroda

Religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

3.

Plastyka

Matematyka

J. polski

edukacja wczesnoszkolna

J. angielski

Religia

op

4.

Godz. wych.

Plastyka

Godz. wych.

edukacja wczesnoszkolna

Religia

J. angielski

op

5.

J. polski

J. angielski

Wych. fiz.

Religia

B

edukacja wczesnoszkolna

op

6.

Z. komp.

Wych. fiz.

J. angielski

 

 

 

 

7.

Wych. fiz.

 

B

 

 

 

 

 

Wtorek

1.

Wych. fiz.

Religia

J. polski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

2.

Historia

Przyroda

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

3.

Matematyka

Wych. fiz.

Historia

Z. komp.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

4.

Przyroda

J. polski

Matematyka

Godz. dod.

Wych. fiz.

Z. komp.

op

5.

J. polski

Matematyka

Przyroda

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

Dodat.

op

 

Środa

1.

Przyroda

Wych. fiz.

Matematyka

edukacja wczesnoszkolna

Religia

J. angielski

op

2.

Matematyka

Przyroda

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

J. angielski

Religia

op

3.

Wych. fiz.

J. angielski

J. polski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

Religia

4.

Muzyka

J. polski

J. angielski

Religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

5.

J. polski

Z. techniczne

Muzyka

J. angielski

edukacja wczesnoszkolna

Wych. fiz.

op

6.

J. angielski

 

Religia

 

 

 

 

7.

 

 

chór

 

 

 

 

 

Czwartek

1.

Religia

Z. komp.

J. polski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

Wych. fiz.

op

2.

J. polski

Historia

Z. komp.

edukacja wczesnoszkolna

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

op

3.

J. polski

Religia

Matematyka

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

4.

Przyroda

Matematyka

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

5.

Wych. fiz.

J. polski

Przyroda

Dod.

Dod.

Dod.

op

6.

Matematyka

Wych. fiz.

Godz. Dod.

 

 

 

 

7.

k. ekologiczne

 

 

 

 

 

Piątek

1.

J. polski

Matematyka

Z. techniczne

edukacja wczesnoszkolna

Z. komp.

edukacja wczesnoszkolna

op

2.

Z. tech.

J. polski

Matematyka

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

3.

Matematyka

J. polski

Plastyka

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

B

op

4.

Historia

Muzyka

J. angielski

B

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

op

5.

Religia

J. angielski

J. polski

Wych. fiz.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

op

6.

J. angielski

Godz. wych.

 

 

 

 

 

7.

 

B

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 2015 – 2016

Dzień tygodnia

Lp.

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. III

Kl. II

Kl. I

Op

Poniedziałek

1.

matematyka

j. polski

przyroda

J. angielski

II

I

Op

2.

j. angielski

matematyka

j. polski

religia

II

I

op

3.

j. polski

przyroda

matematyka

III

j. angielski

I

religia

4.

godz. z wych.

godz. z wych.

godz. z wych.

III

wych. fiz

j. angielski

op

5.

muzyka

j. angielski

wych.fiz.

III

II

religia

op

6.

historia

wych. fiz.

j. angielski

 

 

 

 

7.

wych. fiz.

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

1.

wych. fiz.

j. polski

religia

III

II

I

op

2.

zaj. komp.

wych. fiz

j. polski

religia

II

I

op

3.

j. polski

historia

wych. fiz.

III

II

I

op

4.

matematyka

plastyka

przyroda

wych. fiz.

religia

dodat.

op

5.

przyroda

matematyka

z. komp.

III

B

wych. fiz.

op

 

Środa

1.

przyroda

wych. fiz.

matematyka

III

II

j. angielski

op

2.

matematyka

przyroda

wych. fiz.

j. angielski

II

B

op

3.

wych. fiz.

matematyka

j. polski

III

II

I

j. angielski

4.

religia

j. polski

j. angielski

III

wych. fiz.

I

op

5.

j. polski

z. techniczne

plastyka

III

j. angielski

I

op

6.

j. angielski

religia

 

 

 

 

op

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

1.

zaj. tech.

j. polski

muzyka

III

II

religia

op

2.

j. polski

muzyka

historia

III

II

zaj. kom.

op

3.

plastyka

religia

j. polski

III

religia

I

op

4.

przyroda

z. komp.

religia

wych. fiz

II

I

op

5.

historia

przyroda

matematyka

B

dod.

wych. fiz.

op

6.

matematyka

j. angielski

przyroda

 

 

 

 

7.

k. matem

k. tech.

zaj. z przyrody

 

 

 

 

Piątek

1.

j. polski

wych. fiz.

z. tech.

z. komp.

II

I

op

2.

j. polski

matematyka

wych. fiz

III

z. komp.

I

op

3.

wych. fiz.

j. polski

matematyka

III

II

I

op

4.

matematyka

j. polski

j. angielski

III

II

wych. fiz.

op

5.

religia

j. angielski

j. polski

dodat.

wych. fiz.

dodat.

op

6.

j. angielski

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 2016 – 2017

Dzień tygodnia

Lp.

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. III

Kl. II

Kl. I

Op

Poniedziałek

1.

wych. fiz.

j. angielski

j. polski

III

II

I

Op

2.

j. polski

wych. fiz.

muzyka

III

j. angielski

I

op

3.

matematyka

j. polski

wych. fiz.

 J. angielski

II

I

religia

4.

przyroda

religia

matematyka

IIIwych. fiz

II

religia

j. angielski

5.

godz. wych.

godz. wych.

godz. wych.

III

IIwych. fiz

j. angielski

op

6.

religia

 

j. angielski

 

 

 

 

7.

j. angielski

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

1.

matematyka

przyroda

religia

B

II

I

op

2.

muzyka

matematyka

przyroda

III

religia

B

op

3.

j. polski

wych. fiz

historia

III

II

I

op

4.

historia

j. polski

wych. fiz.

III

II

I

op

5.

wych. fiz

plastyka

j. polski

RELIGIA

II

I

op

 

Środa

1.

plastyka

przyroda

matematyka

j. angielski

B

I

op

2.

matematyka

muzyka

przyroda

III

j. angielski

wych. fiz

op

3.

przyroda

matematyka

j. polski

III wych. Fiz

II

 j. angielski

op

4.

wych. fiz.

j. polski

j. angielski

III

II

I

op

5.

j. polski

j. angielski

wych. fiz

III

II

I

op

6.

j. angielski

wych. fiz.

 

 

 

 

op

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

1.

zaj. kom.

j. polski

plastyka

religia

II

wych. fiz.

op

2.

wych. fiz.

zaj. tech.

j. polski

III

II

 religia

op

3.

j. polski

historia

wych. fiz

III

II

I

op

4.

przyroda

wych. fiz.

matematyka

III

religia

I

op

5.

historia

matematyka

przyroda

III

wych. fiz

dodat.

op

6.

matematyka

przyroda

religia

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

1.

matematyka

zaj. kom.

j. polski

III

II

I

op

2.

j. polski

religia

matematyka

III

II

I

op

3.

j. polski

matematyka

zaj. tech.

IIIwych. fiz

II

I

op

4.

j. angielski

j. polski

zaj. kom.

III

dodat.

wych. fiz.

op

5.

religia

j. polski

j. angielski

dodat.

wych. fiz.

dodat.

op

6.

Zaj. tech.

j. angielski

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ 2016 – 2017

Dzień tygodnia

Lp.

Kl. VI

Kl. V

Kl. IV

Kl. III

Kl. II

Kl. I

Op

Poniedziałek

1.

wych. fiz.

j. angielski

j. polski

III

II

I

Op

2.

j. polski

wych. fiz.

muzyka

III

j. angielski

I

op

3.

matematyka

j. polski

wych. fiz.

 J. angielski

II

I

religia

4.

przyroda

religia

matematyka

IIIwych. fiz

II

religia

j. angielski

5.

godz. wych.

godz. wych.

godz. wych.

III

IIwych. fiz

j. angielski

op

6.

religia

 

j. angielski

 

 

 

 

7.

j. angielski

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

1.

matematyka

przyroda

religia

B

II

I

op

2.

muzyka

matematyka

przyroda

III

religia

B

op

3.

j. polski

wych. fiz

historia

III

II

I

op

4.

historia

j. polski

wych. fiz.

III

II

I

op

5.

wych. fiz

plastyka

j. polski

RELIGIA

II

I

op

 

Środa

1.

plastyka

przyroda

matematyka

j. angielski

B

I

op

2.

matematyka

muzyka

przyroda

III

j. angielski

wych. fiz

op

3.

przyroda

matematyka

j. polski

III wych. Fiz

II

 j. angielski

op

4.

wych. fiz.

j. polski

j. angielski

III

II

I

op

5.

j. polski

j. angielski

wych. fiz

III

II

I

op

6.

j. angielski

wych. fiz.

 

 

 

 

op

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

1.

zaj. kom.

j. polski

plastyka

religia

II

wych. fiz.

op

2.

wych. fiz.

zaj. tech.

j. polski

III

II

 religia

op

3.

j. polski

historia

wych. Fiz

III

II

I

op

4.

przyroda

wych. fiz.

matematyka

III

religia

I

op

5.

historia

matematyka

przyroda

III

wych. fiz

dodat.

op

6.

matematyka

przyroda

religia

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

1.

matematyka

zaj. kom.

j. polski

III

II

I

op

2.

j. polski

religia

matematyka

III

II

I

op

3.

j. polski

matematyka

zaj. tech.

IIIwych. fiz

II

I

op

4.

j. angielski

j. polski

zaj. kom.

III

dodat.

wych. fiz.

op

5.

religia

j. polski

j. angielski

dodat.

wych. fiz.

dodat.

op

6.

Zaj. tech.

j. angielski

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.