Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

Uwaga!

W dniach 10 – 14 grudnia 2019 r. zapraszamy na Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy.

W ofercie mamy własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe.

Ceny do negocjacji.                                          

Uzyskane fundusze przeznaczymy na cele charytatywne.

 

Ogłoszenie

Szkolny Klub Wolontariatu ogłasza zbiórkę pluszaków.

Maskotki muszą być czyste i  nieuszkodzone.

Będą one wykorzystane w loterii z okazji Dnia Kubusia Puchatka.

Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie schroniska dla zwierząt.

Znalezione obrazy dla zapytania pluszaki

 

Pluszaki proszę przynosić do chłopców z

 klasy szóstej:

Mateusza Choromańskiego,

Jakuba Zalewskiego,

Oliwiera Podedwornego.

 

 

 

Nie wyrzucaj plastikowych nakrętek.

Zbieraj je i wrzucaj do specjalnie oznaczonego pudełka.

Zbierać można te nakrętki, które zostają nam po wodzie mineralnej, napojach, sokach, butelkach z chemią gospodarczą i kosmetykami.

Nakrętki nie mogą zawierać dodatkowych elementów takich jak uszczelki, tekturki, gumki, styropianiki, folijki.

Zbierasz nakrętki  – pomagasz w zakupie protezy (ręki i nóżki) dla niepełnosprawnej dziewczynki, Eryki Kaczyńskiej.

\Zamiast kupić lizaka, wrzuć „grosiaka”

Zbieramy pieniądze na zakup szczepionek dla dzieci z biednych krajów afrykańskich.

Skarbonka znajduje się w pracowni polonistycznej (sala nr 2).

Wolontariuszu!

Zbliża się 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych.

Zadbaj o groby, o których nikt nie pamięta. Uporządkuj je.

 

 

Uwaga! Konkurs!Wyciągnij pomocną dłoń.

Przyłącz się do akcji i samopomocy na rzecz uczniów w szkole.

Pomóż koleżance lub koledze, np.: w nauce, pobaw się z młodszymi kolegami, poczytaj im itp.

Szkolny Klub Wolontariatu ogłasza konkurs!

Konkurs obejmuje zaproponowanie nazwy- logo dla klubu wolontariusza. Powinna ona spełniać jedno z następujących kryteriów:

■ nawiązywać do atmosfery, charakteru klubu i/lub

■ eksponować atuty związane z pomocą.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną propozycję nazwy i logo.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie  Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii

Uczestnik konkursu dostarcza osobiście kartkę zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko oraz klasę) oraz propozycję nazwy lub logo do: Weroniki Pieńkowskiej, Julii Żyłowskiej i Darii Gumiężnej, uczennic klasy VI.

Na propozycje czekamy do 20 października 2019 r.

Wybór najlepszych propozycji konkursowych odbędzie się drogą głosowania.Szkolny Klub wolontariatu

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

3. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

II. Cele i sposoby działania

1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.

2. Rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.

3. Aktywne działanie uczniów w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.

4. Stworzenie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich.

6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

8. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

III. Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z klas IV–VIII, który chce służyć innym.

2. Uczeń musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza (załącznik).

3. Członkiem Klubu może zostać uczeń szkoły podstawowej, który respektuje zasady Klubu oraz przedstawił koordynatorowi Klubu pisemną zgodę rodziców na działalność wolontariacką.

4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

5. Członek Klubu może podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni mu nauki oraz pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

6. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

7. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

8. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach oraz warsztatach dla wolontariuszy.

9. Członek Klubu stara się aktywnie włączać w działalność Klubu oraz, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

10. Członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

11. Członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu.

12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza.

IV. Struktura Klubu Wolontariusza

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel, który jest opiekunem i koordynatorem wolontariatu.

2. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.

3. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga mu nadzorować jej przebieg.

4. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

V. Obszary działania

1. Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego. Zalicza się do niej:

a) organizowanie pomocy koleżeńskiej akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,

b) współpracę z wybranymi Stowarzyszeniami,

c) współpracę z wybranymi Domami Dziecka itp.

d) działania dla rodzin ubogich,

e) pomoc na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt zimą i wiosną,

f) bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego,

g) zbiórkę nakrętek i korków,

h) zbiórkę makulatury.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach apelu porządkowego po pierwszym semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego.

2. Formy nagradzania:

a) wyrażenie uznania słownego,

b) pochwała dyrektora na forum szkoły,

c) wręczenie dyplomu.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.