Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

3 maja 1791r. uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki. Coroczne obchody święta uchwalenia polskiej konstytucji zaliczane są do najważniejszych polskich świąt państwowych.

Tak też było w naszej szkole. Uczniowie klas starszych przygotowali akademię upamiętniającą tamte  wydarzenia. Recytatorzy deklamowali wiersze o niezwykłych wydarzeniach zapisanych w wierszach polskich poetów. Wspólnie odśpiewano pieśni patriotyczne. Natomiast na lekcjach historii uczniowie w zespołach odkrywali tajemnice wydarzeń związanych zuchwaleniem Konstytucji. Zadaniem zespołów było odszukanie wszystkich kart z zapisanymi zadaniami. Następnie każdy zespół, posługując się zgromadzonymi materiałami, rozwiązywał krzyżówkę historyczną.

Gra okazała się doskonałym sposobem zdobywania nowej wiedzy.

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.