Zadania i gry edukacyjne dla dzieci online

Ćwiczenia i gry edukacyjne Zdobywcy Wiedzy gwarantują postęp w nauce. Dziecko będzie uczyć się i bawić jednocześnie poprzez sprawdzoną formułę 'Nauka przez Zabawę'

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy

 

https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR2kUoPLZRl54QVLsKRuvBSjGXVbNacLAj9YJTE2IcUzyD7VdNHHN5y92ao

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

 

https://www.dyktanda.net/

http://pisupisu.pl/