W oparciu o decyzję  Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą  z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa,  12 i 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Ołdakach Polonii nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Szkoła zapewnia  jedynie działania  opiekuńcze.

Od 16 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostki zostaje czasowo ograniczone, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, dzieci pozostają w domach pod opieką rodziców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach