Dzień  Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które obyły się 6 kwietnia 2019 r. W części artystycznej, złożonej z wierszy i piosenek o  tematyce ekologicznej, uczniowie klasy siódmej  pod kierunkiem pani Jolanty Zalewskiej,  promowali wśród uczniów właściwe, ekologiczne postawy. Teraz już wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii wiedzą, jak ważna jest równowaga w przyrodzie i jaką wartość ma środowisko naturalne nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń.