Po raz kolejny mogliśmy podziwiać występ teatralny Rodziców naszych kolegów i koleżanek. Tym razem z okazji Dnia Dziecka Rodzice przygotowali teatralną niespodziankę – baśń pt. „Kopciuszek”, wykazując się ponownie swoimi zdolnościami aktorskimi.  

Występ Rodziców wzbudził zachwyt publiczności, która bawiła się doskonale oraz  gromkimi brawami nagrodziła aktorów.  Rodzice pięknie śpiewali, tańczyli, z zaangażowaniem i wielkim talentem wcielali się w graną postać. Wykazali się również wielką pomysłowością w wykonaniu strojów  i dekoracji.

Dziękujemy naszym Rodzicom – Aktorom za piękny występ i czas poświęcony na jego przygotowanie.