Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48
 1. maja  2018 r. w odbyła się kolejna edycja organizowanego przez naszą szkołę Międzyszkolnego  Konkursu Ogólnowiedzowego „Mądra Główka”. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Andrzejewo, Pan Michał Rutkowski. Ze  względu na obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasz konkurs miał charakter nie tylko wiedzowy, ale także patriotyczny. Jego cele, zgodne z hasłem przewodnim „Wiem wszystko o Polsce”, to:
 • pogłębienie wiadomości o Polsce; 
 •  poznanie piękna ziemi ojczystej;
 •   przybliżenie aspektów geograficznych, przyrodniczych i kulturoznawczych Polski;
 •   kształtowanie poczucia jedności narodowej i szacunku do symboli narodowych;
 •   zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Polsce;
 •   stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi;
 •   rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 •  wyłanianie talentów.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas III, V i VI ze szkół podstawowych z gminy Andrzejewo, wyłonieni podczas eliminacji szkolnych. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

w kategorii klasa III:

 • Paweł Dmochowski,
 • Anna Jakubiak (III miejsce),
 • Natalia Sokołowska;

w kategorii klas V – VI:

 • Paulina Jakubiak,
 • Piotr Mystkowski (wyróżnienie),
 • Karol Przeździecki (III miejsce).

Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy zwycięstwa!

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.