21 lutego obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,  który został ustanowiony w 1999r. dla podkreślenia jego bogactwa, różnorodności i piękna. Z tej okazji w naszej szkole w klasach IV – VI odbyły się   różnorodne konkursy,  gry i zabawy promujące znajomość języka w mowie i piśmie. Każda klasa otrzymała zadania do wykonania, które dotyczyły znajomości polskich przysłów, poprawności językowej oraz ortograficznej. Wszyscy wykazali się dużą wiedzą i zaangażowaniem.