Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

27 października 201 r. w Szkole Podstawowej w Andrzejewie odbyła się IX  Powiatowa Olimpiada Ekologiczna „Ekologię popieramy, o środowisko dbamy”, której celem było:

  • podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska;
  • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu;
  • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów;
  • pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego;
  • stworzenie możliwości prezentacji wiadomości i umiejętności uczniów szkół podstawowych powiatu ostrowskiego.

Olimpiada składała się z trzech części: konkursu plastycznego (Temat: ,,Ekologia – zielono, pozytywnie, nowocześnie”), konkursu recytatorskiego (prezentacja  utworu o tematyce ekologicznej/przyrodniczej z dorobku polskiej poezji) oraz konkursu wiedzy ekologicznej, w którym naszą szkołę reprezentował Piotr Mystkowski (po uzyskaniu najwyższego wyniku w szkolnym etapie).

W konkursie recytatorskim uczestniczyły Anna Jakubiak z klasy III i Angelika Świderska z klasy IV. Dziewczynki godnie reprezentowały naszą szkołę. Angelika Świderska zajęła III miejsce. Sukcesem również zakończył się nasz udział w części plastycznej. Uczeń klasy VI, Jakub Orłowski uzyskał za swoją pracę II miejsce. Gratulujemy!


Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.