Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

13 września 2017 roku  pięcioro uczniów z klasy siódmej pod opieką wychowawcy wzięło udział w grze terenowej poświęconej ostatniej bitwie 18 Dywizji Piechoty. Jej organizatorem była Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo, we współpracy ze Szkołą Podstawową im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie oraz Towarzystwem Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej. Gra rozpoczęła się przed budynkiem dawnej szkoły podstawowej w Łętownicy, skąd uczestnicy rowerami wyruszyli na trasę z Łętownicy do Andrzejewa, jednocześnie wykonując zadania wyznaczone przez organizatorów. Jednym z nich było udzielenie pomocy rannemu żołnierzowi i rozwiązanie testu z zakresu pierwszej pomocy. Inne zadania okazały się również niezwykle ciekawe i kształcące. Uczestnikom bardzo podobało się poszukiwanie ukrytych w ziemi łusek przy pomocy wyrywacza metali, gaszenie „płonącej osady” z wykorzystaniem zabytkowej pompy strażackiej.  Mieli także okazję przyjrzeć się z bliska jak wyglądało umundurowanie polskiego piechura w wrześniu 1939 roku oraz poznać elementy wyposażenia niemieckiego i polskiego żołnierza. Zwiedzili również ważne dla historii i upamiętniania ostatniej bitwy 18 Dywizji Piechoty miejsca: pomnik i mural w Łętownicy, pola,  na których toczyły się walki i gdzie przetrzymywano polskich jeńców, kościół w Andrzejewie, Mauzoleum Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty, mural w Andrzejewie.

Następną imprezą, w której uczestniczyli nasi uczniowie z klasy szóstej i siódmej był III Rajd Rowerowy „ ŚLADAMI 18 DYWIZJI PIECHOTY – MŁODZI PAMIĘTAJĄ 2017 zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Andrzejewo przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Andrzejewie, Urzędem Gminy Andrzejewo i Urzędem Gminy Szumowo.
Rajd rozpoczął się w Mauzoleum Żołnierzy 18 Dywizji Piechoty w Andrzejewie. Tam delegacja naszej szkoły  zapaliła znicz i ,razem z pozostałymi uczestnikami,  minutą ciszy uczciła pamięć poległych. Wszyscy zebrani wysłuchali prezentacji  pani Ewy Warszawin, która przedstawiła zebranym historię powstania mauzoleum i krótkie dzieje 18 Dywizji Piechoty. Następnie w Kościele pw. WNMP w Andrzejewie uczestnicy rajdu obejrzeli wystawę fotografii poświęconą 18 DP  oraz i wysłuchali prelekcji poprowadzonej przez p. Damiana Jasko. Kolejnym punktem, przed którym zatrzymali się rowerzyści był pomnik poświęcony poległym w Łętownicy. Tu także uczczono pamięć poległych. Sprawdzeniem wiedzy ze znajomości historii 18 DP , jaką uczestnicy wynieśli z  rajdu, był krótki quiz z nagrodami.  Rajd zakończył się pysznym poczęstunkiem, przygotowanym przez gospodarzy. Podczas ogniska młodzież wspólnie z Klubem Seniora w Andrzejewie śpiewała żołnierskie i patriotyczne pieśni.


W tym samym dniu, tj. 14 września 2017 r. dzieci klasy drugiej i trzeciej wzięły udział w zorganizowanych w Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo warsztatach plastyczno-historycznych - melodie węgla i papieru z Piotrem Karsznią, który niezwykle ciekawe opowiadanie urozmaicił niezwykłymi rysunkami. Zajęcia bardzo  podobały się uczestnikom, którzy z ochotą przystąpili do wykonywania swoich prac.

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.