W dniu 26 maja 2017 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla klasy  III.

Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie zwycięzców do etapu międzyszkolnego  w Zarębach Kościelnych. W konkursie uczestniczyło 17 uczniów z klasy trzeciej. Trzecioklasiści pisali dyktando pełne „pułapek” ortograficznych, wyjaśniali pisownię wyrazów oraz uzupełniali wyrazy ó-u, rz-ż, ch-h. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością  ich zastosowania w praktyce.

 

Wyniki konkursu szkolnego:

1 miejsce  Julia Żyłowska

2 miejsce Adam Przeździecki

3 miejsce Daria Gumiężna

              Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy.

          W dniu 30 maja 2017 roku uczniowie Ci pojechali  na konkurs ortograficzny ,,Mistrz Ortografii 2017” do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. Celem tego konkursu było :

  1. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
  2. Rozbudzanie czujności ortograficznej.
  3. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii.
  4. Zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji.
  5. Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  6. Nawiązanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń.

 W konkursie brało udział ponad 20 uczniów z różnych szkół, którzy zmagali się z bardzo trudnym dyktandem i uzupełniali wyrazy literami: u-ó, ż-rz, h-ch. Wszyscy uczestnicy otrzymali soczki i batoniki. Na wyniki poczekamy do 19 czerwca. Za wszystkich naszych uczniów trzymamy kciuki.

 

Jolanta Marciniak