Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

 

Historia Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii  

 

           Szkołę Podstawową w Ołdakach Polonii zaczęto budować w 1948 roku. Był to drewniany barak usytuowany na poniemieckim gruncie. Prace wykonywali dwaj cieśle z pomocą mieszkańców wsi Ołdaki Polonia. Budowa prowadzona była dosyć szybko i już dnia 07 stycznia 1949 roku rozpoczęła się nauka w nowopowstałej szkole. Naukę rozpoczęło 156 uczniów, pracowało 3 nauczycieli, a jej pierwszym kierownikiem był p. Stanisław Dąbkowski. Następnie po 2 latach kierownictwo objął p. Franciszek Gosk, który po roku pracy przeszedł do Andrzejewa, a kierowniczką szkoły została p. Alina Wyszomirska. Praca w szkole była bardzo trudna gdyż brakowało niezbędnych pomocy naukowych, uczniowie w poszczególnych klasach byli w różnym wieku, a zimą była niska temperatura w pomieszczeniach. Prowizoryczny budynek wymagał remontu.

     W 1956 roku kierownictwo szkoły powierzono p. Janowi Gromek, który wspólnie z Komitetem Rodzicielskim postanowił wybudować nową szkołę. Przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców w 1961 roku rozpoczęto budowę obecnego budynku szkoły. Dnia 20 listopada 1962 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły. Szkołę wyposażono też w niezbędne sprzęty i pomoce naukowe oraz zagospodarowano plac wokół budynku. Uczęszczało do niej 132 uczniów i pracowało 7 nauczycieli.

     W 1985 roku ówczesny dyrektor szkoły p. Jan Gromek przechodzi na emeryturę, a dyrektorem zostaje p. Paweł Jastrzębski. Szkoła jest w rozkwicie gdyż jest w niej 8 klas i oddział przedszkolny oraz punkt filialny w Zarębach Bolędach z 4 oddziałami. Uczniowie tej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki, wygrywają wiele konkursów / Ogólnopolski Turniej Ruchu Drogowego w Chorzowie i w Łodzi /  na różnych szczeblach, a w olimpiadach przedmiotowych zajmują wysokie miejsca w województwie łomżyńskim.

     W 1991 roku dyrektor szkoły wspólnie z Radą Rodziców przystępuje do budowy kotłowni , sanitariatów i ocieplenia I piętra budynku szkolnego. Prace budowlane wykonują rodzice uczniów w „czynie społecznym”. Po roku zmagań w szkole założono centralne ogrzewanie i wyposażono łazienki. Następnie została wykonana termomodernizacja całego budynku, szkoła zyskała ładną elewację. W szkole systematycznie są poprawiane warunki lokalowe, a jednocześnie następuje rozwój i kształcenie umiejętności   uczniów. Uczniowie tej szkoły uzyskują wysokie wyniki w nauce, a na sprawdzianach szóstoklasisty, który wprowadzono od 2000 roku otrzymują najwyższe wyniki w gminie.

         Po wielu staraniach dyrektora szkoły zostaje opracowana dokumentacja na budowę sali gimnastycznej. Jednak przy braku akceptacji ówczesnych władz Samorządu Gminy Andrzejewo nie udało się jej wybudowanie, kosztowne plany są nadal przechowywane.

     W roku 2005 pozyskane zostały środki  z UE na wyposażenie pracowni komputerowej. Natomiast w  roku 2009 powiększono, wyremontowano i wyposażono  oddział przedszkolny. Został także zakupiony zestaw zabawowy na plac zabaw dla przedszkolaków.

       W tym samym roku powstało też ładne boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią. Przed szkołą ułożono kostkę brukową. W szkole systematycznie zwiększa się ilość sprzętu. Mieszkańcy wsi Ołdaki Polonia przekazali 10 zestawów Bawaria, a sprzęt sportowy pozyskano z projektu Radosna Szkoła.

  Uczniowie korzystają też z programów „Szklanka mleka”  i „ Owoce w szkole”, a także jest zorganizowane dożywianie.

   W roku 2013 p. Paweł Jastrzębski rezygnuje z  funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii, którą pełnił przez 28 lat.

     Wójt Gminy Andrzejewo powierza obowiązki dyrektora  tej placówki na okres  jednego roku p. Agnieszce Choromańskiej.

 

 

 Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii:

 

L.p.

Nazwisko i imię dyrektora

Lata sprawowania funkcji

1.

  p. Dąbkowski Stanisław 

1948  -  1951

2.

 p. Gosk Franciszek                              

1951- 1953

3.

 p. Wyszomirska Alina                        

1953  - 1954

4.

  p. Ostrowski  Zdzisław                            

1954  -1955

5.

  p. Wyszomirska Alina                              

1955   -1956

6.

 p. Gromek Jan                                           

1956  -  1985

7.

 p. Jastrzębski Paweł                                  

1985  - 2013

8.

  p. Choromańska Agnieszka                      

2013    - …….

opracowała: p. Wiesława Jstrzębska

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.